Pilk Kings ry. rf. Jäsentiedoite 3 / 2013  01.09.2013

 

1.         Laituripilkin PM pidettiin 15.06.2013 Vaasan kalarannassa.

           - Nuoret a. 16 v. sarjassa Riku Korpi sai HOPEAMITALIN.

             - Naisten sarjassa Terttu Hasunen voitti KULTAMITALIN ja Eira Määttä sai PRONSSIMITALIN.

             - Miesten sarjassa Reijo Kajoranta sai HOPEAMITALIN.

             - Joukkuesarjassa PK 1 johon kuului Eira Määttä, Raimo Valtari ja Aleksi Myllyaho saivat PRONSSIMITALIT.

             - Heidät palkitaan vuosikokouksessa helmikuussa 2014.

 

2.        PM – Heittomestaruuskilpailut olivat Kalajärvellä 30.06.2013.

- Pilk Kingsiä edusti 2 venekuntaa.

             - Venekunta Kassu Klubb – Antti Kiuru olivat 5:es.

             - Venekunta Kjell Antus – Ralf Dahlin olivat 7:äs.

             - Joukkue: Kassu Klubb – Antti Kiuru ja Kjell Antus – Ralf Dahlin olivat 5:es.

 

3.         Avoimet  SM - Heitto  ja SVK:n SM – Vetouistelu  pidettiin 13-14.07.2013 Liperissä.

             - Venekuntamme Kjell Antus – William Antus olivat heittouistelussa 17:a . Eivät osallistuneet vetouisteluun.

 

4.        Kesäpilkin MM-Kilpailut olivat Pudasjärvellä 22.7-28.07.2013.

- PK:lla oli 2 edustajaa paikalla. Eira Määttä ja Raimo Valtari . Ei tullut menestystä.

 

5.         SM - Onki 2013 oli Iijoen rannoilla 03.08.2013.

- Pilk Kingsiä edusti 15 onkijaa.Henkilökohtaisia mitalistejä ei tullut.

- Nuorten joukkueemme: Satu Jäntti, Sami Hasunen ja Jere Hasunen voittivat KULTAMITALIT.

- Piirin a. 12 v. joukkue johon kuului Riku Korpi ja Oona Hasunen voittivat KULTAMITALIT.

- Heidät  palkitaan vuosikokouksessa  helmikuussa 2014.

 

6.         PM - Onki  pidettiin Hirvijärvellä 18.08.2013

             - Pilk Kingsiä edusti 13 onkijaa.

- Nuoret a. 15v. sarjassa Satu Jäntti sai HOPEAMITALIN.

- Nuoret a. 18v. sarjassa Jere Hasunen voitti KULTAMITALIN.  

- Veteraanit y. 60v sarjassa Aleksi Myllyaho voitti KULTAMITALIN.

- Veteraani – Joukkue: Aleksi Myllyaho, Reijo Kajoranta, Pauli Pätäri ja Leif Heikkuri saivat HOPEAMITALIT.

             - Heidät palkitaan vuosikokouksessa helmikuussa 2014.

 

7.         Seuran sisäinen ONKIKUNKKUKILPAILU päättyi seuraavasti.

             1. Reijo Kajoranta                                    365,09 p

             2. Aleksi Myllyaho                                   347,44 p.

             3. Hannu Ala-Honkola                            321,61 p.

             4. Raimo Valtari                                       306,89 p.             

             5. Pauli Pätäri                                            293,63 p.

    Heidät palkitaan vuosikokouksessa helmikuussa 2014.                                                                                                                                                         

 

 

 

             Terveisiä hallitukselta.

                            

                                                                  

            Sihteeri:         Leif Heikkuri

                                     Leif Heikkuri

 

 

             Tämä postitetaan jäsenille joulukuussa 4:en jäsenkirjeen kanssa.              

            

 

 

 

 

 

                                                                                 

Pilk Kings ry. rf. Medlemspost 3 / 2013. 01.09.2013

 

1.         DM i pilkfiske från bryggor  hölls 15.06.2013 vid fiskestranden i Vasa.

           - I ungdomar u. 16 år fick Riku Korpi SILVERMEDALJ.

             - I  damklessen vann Terttu Hasunen  GULDMEDALJ och Eira Määttä fick BRONSMEDALJ.

             - I herrar ö. 60 år fick Reijo Kajoranta SILVERMEDALJ.

             - I lagtävlingen fick  PK 1 BRONSMEDALJER. Laget bestod av Eira Määttä, Raimo Valtari och Aleksi Myllyaho.

             - De belönas på årsmöter i februari 2014.

  

2.        DM- Kastfiske hölls vid Kalajärvi  30.06.2013

- Det var 2 st båtlag som representerade Pilk Kings rf.

- Båtlag Kassu Klubb – Antti Kiuru blev 5:e.

- Båtlag Kjell Antus – Ralf Dahlin blev 7:de.

- Lag : Kjell Antus – Ralf Dahlin och Kassu Klubb – Antti Kiuru blev 5:e.

 

3.         Öppna FM i spinnfiske och FFFC:s FM-trolling var  i Liperi  13-14.07.2013.

             - Vårt  båtlag Kjell Antus – William Antus var 17:de  i spinnfiske. De deltog ej i trollingfiske.

 

4.         VM-I sommarpilkning var i Pudasjärvi 22.7 – 28.7.2013

- PK hade två representanter som deltog : Eira Määttä, Raimo Valtari. Det blev inga fina plaseringar.

 

5.        FM -Metet 2013 hölls  längs Iijokis strönder 03.08.2013.

            - Det var 15 metare som representerade Pilk Kings rf. Det blev inga individuella medaljer.

             - Vårt ungdomslag: Satu Jäntti, Sami Hasunen och Jere Hasunen vann GULDMEDALJER.

             -Distriktets ungomslag u 12 år dit Riku Korpi och Oona Hasunen tillhörde vann GULDMEDALJER.

             -De belönas på årsmötet i februari 2014.

 

6.         DM - Metet hölls vid Hirvijärvi 18.08.2013.

             - Det var 13 metare som representerade Pilk Kings rf.

- I Ungdomar  u. 15 år fick  Satu Jäntti   SILVERMEDALJ.

- I Ungdomar  u. 18 år vann Jere Hasunen GULDMEDALJ..

- I Veteraner ö 60 år vann Aleksi Myllyaho GULDMADALJ.

- Vårt Veteran-Lag : Aleksi Myllyaho, Reijo Kajoranta, Pauli Pätäri och Leif Heikkuri fick SILVERMEDALJER.

             - De belönas på årsmötet i februari 2014.

 

 

7.         Föreningens inbördes METKUNGTÄVLING slutade följande.

             1. Markku-Tapio Antila                                                          348,88 p.

             2. Kaj Ekström                                                                         348,36 p.

             3. Veikko Orava                                                                       318,83 p.

             4. Reijo Kajoranta                                                                   314,16 p.

             5. Aleksi Myllyaho                                                                   307,74 p.

                 De belönas på årsmötet i februari 2014.

 

 

 

             Hälsningar från styrelsen.

 

             Sekr.          Leif Heikkuri

                             Leif Heikkuri

 

             Denna medlemspost postas åt medlemmarna tilsammans med medlemspost No: 4  i december.