Pilk Kings ry. rf. Medlemspost 3 / 2018. 12.11.2018

1.         DM i pilkfiske från bryggor  hölls 25.05.2018 vid Sandö i Vasa.

             - PK:s Hannu Ala-Honkola vann herrar ö. 60 år GULDMEDALJ.

             - I lagtävlingen fick PK (Hannu Ala-Honkola, Aleksi Myllyaho, Reijo Kajoranta ) SILVERMEDALJER.

             - De belönas på årsmötet i februari 2019.

 

2.         Öppna FM i spinnfiske och FFFC:s FM-trolling var  vid Liperi  14-15.07.2018.

             - Vårt  båtlag Kjell Antus – Ralf Dahlin var 19:de  i spinnfiske och 16:de i trolling.

3.         DM - Metet hölls vid Hirvijärvi 22.07.2018.

             - I Damer vann Päivi Tusa GULDMEDALJ.

- I Ungdomar  u. 19 år vann  Satu Jäntti  GULDMEDALJ.

- I Ungdomar u. 19 år fick Riku Korpi SILVERMEDALJ.

- I Ungdomar  u. 12 år fick  Eveliina Jäntti  BRANSMEDALJ.

- I Ungdomar  u. 15 år vann Matias Jäntti  GULDMEDALJ.

- Vårt ungdomslag : Satu Jäntti, Matias Jäntti och Eveliina Jäntti vann GULDMEDALJER.

             - De belönas på årsmötet i februari 2019.

4.         Sommarpilkning var i Pudasjärvi 23.7 – 29.7.2018

- PK hade en representanter som deltog : Raimo Valtari  kom till semifinalen.

5.        FM -Metet 2018 hölls  vid Saima kanal 05.08.2018.

            - Det var ingen metare som representerade Pilk Kings rf.          

6.        DM- Kastfiske hölls  Kyrkösjärvi 30.06.2018.

- Det var 1 st båtlag som representerade Pilk Kings rf.7 båtlag tävlade

- Båtlag: Kjell Antus – Ralf Dahlin var 5:te.

7.         FM i pilkfiske från bryggor hölls 23.09.2018 i  Lojo.

             -Det var 3 person som tävlade för Pilk Kings.Ingen  kom ej bland de tre bästa.

8.         Föreningens inbördes METKUNGTÄVLING slutade följande.

             1. Kajoranta Reijo                                                                   60 p.

             2. Antila Markku-Tapio                                                          58 p.

             3. Myllyaho Aleksi                                                                   57 p.

             4. Luhtala Reijo                                                                       51 p.

             5. Ala-Honkola Hannu                                                           49 p.

             - De belönas på årsmötet i februari 2019.

9.         Distriktets METKUNGTÄVLING slutade följande.

             - Det var 5 tävlingar av vilka 4 tävlingars poäng räknades.

             - I ungdomar u. 19 år vann Satu Jäntti  GULDMEDALJ.

             - I ungdomar u. 19 år fick Riku Korpi SILVERMEDALJ.

             - I ungdomar u. 15 år  fick Matias Jäntti SILVERMEDALJ.

             - I ungdomar u. 12 år vann Eveliina Jäntti GULDMEDALJ.

             - I Damer  vann Päivi Tusa Guldmedalj.

             - De belönas på årsmötet i februari 2019.

10.       Pilk Kings frågetävling hölls 19.09.2018 vid TAKOMO, Sandögatan 11.

             Gunnar Wendell hade gjort 15 frågor + 4 tillägsfrågor. Max p. för 15 frågor var 32p.

             1.Jarmo Keto                                             14 p.

             2.Juha Leino                                              10 p. + 1p i tilläggsfråga

             3.Kaj Sten                                                  10 p.

             4.Hannu Ala-Honkola                               7 p.

             5.Matti Torala                                             5 p.

             6.Timo Stenman                                         3 p.

             7.Pertti Korpitie                                           3 p.

             8.Leif Heikkuri                                            2 p.

 

 

             Sekr.          Leif Heikkuri