Pilk Kings ry. rf. Medlemspost 4 / 2017. 12.11.2017

             Kom ihåg att anmäla adressändringar till : Leif Heikkuri  , 040 – 7048501, leif.heikkuri@netikka.fi  

             Meddela mig också om ni  av någon anledning vill avsäga er ert medlemsskap, så jag ej i onödan sänder

             medlemspost.

1.         Verksamhetskalendern  2018.                                                                                                         

- Vi bifogar verksamhetskalendern  i detta brev. Fler får ni av Leif eller från Kurre.

2.         Pilk Kings har en egen hemsida på Inter Net.

             - Mika Korpi har gjort vår hemsida och han  håller den UP-TO-DATE.

- Adressen till vår hemsida är : www.pilkkings.net

3.         Pilktävlingen Pilk Kings - Salar hålls i två delar.

             - 18.02.2018               Salar                      Pilk Kings              Blomträsket.Även distriktets pilkkungtävling.

             - 10.03.2018               Pilk Kings              Salar                      Björkö Pilken.

             - De 8 bästa från vardera föreningarna räknas med i lagresultatet. Lagen namnges ej på förhand.                 

4.         Stor - Abborre Pilken.

             - Hålls lördagen 27.01.2018  kl. 10.00 - 14.00 . Förflyttningstider 30 min.

             - Tävlingsplats är Vistan.

             - Alla tävlar i samma klass. Varje tävlares fem ABBORRARS helhetsvikt vägs upp. 

             - Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting eller skidor.Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Vinnaren får ett precentkort vars värde är 50 % av deltagaravgifternas summa.

               Även de 9 följande får priser. Deltagaravgiften är 10 €. Arrangör : Pilk Kings rf.

5.         Pilk Kings Pilkmästerskap.

             - Hålls  lördagen 24.03.2018 kl. 10.00 - 14.00 vid Gerby  stranden.

             - Det är tillåtet att använda sparkstötting eller skidor. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Följ Pohjalainens och Vasabladets dagslistor  torsdagen 22.03.2018. Där meddelar vi om det blir ändringar.

6.         FM – Pilken.

- Hålls lördagen 07.04.2018  i Kuusamo

- Är ni på väg bör ni göra en bindande anmäla  till Leif före 04.03.2018

7.         DM-Pilken hålls 25.03.2018 på hemlig

            - Platsen meddelas på ASUKS sidor dagen före.

8.         Pilktävlingen VSF - Pilk Kings .

             - Hålls  sö. 18.03.2018 i samband med Merenkurkun Pilkki på Revifjärden.

            - De 8 bästa från vardera föreningarna räknas med i lagresultatet.  Lagen namnges ej på förhand. Arrangör VSF

9.         Björkö Pilken .

             - Hålls lö. 10.03.2018 kl. 09.30 -14.00. Förflyttningstid i slutet 30 min.

             - Start vid Björköby vägbankarna. ABBORRE är tävlingsfisk.

- Klassern är: Herrar : 10 €, Veteraner ö.60 år : 10 €, Damer : 10 €,Damer ö. 60år: 10 €,  Ungdom u. 16 år : 5€.

             - Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting eller skidor. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Mobiltelefonen  får vara päslagen.

             - Eftersom Björkö Pilken är vår penningskälla som vår verksamhet är beroende av, önskar vi att varje aktiv medlem

               skänker elle skaffar åtminstone ett föremål som lämpar sig som pris.                                                                

10.       Pilkligaärenden.     

             - ABB har så få pilkfiskare, så de föreslog att vi skulle ha endast en tävling. Förslaget godkänndes.                                          

             -Till tävlingsplatserna far vi  med egna bilar. Vi samlas på TROPICLANDIAS parkering kl. 9.00.

             - Köldgränsen är - 17 ° C och vindhastigheten 10m/sek. På morgonen kan alla titta på YLE:s text TV sida 404 Valsöarna.

               Exempel 1 : Temperaturen - 17 ° C och vinden 9 m / s. Tävlingen hålls.

               Exempel 2 : Temperaturen - 18 ° C. Tävlingen flyttas.

             - Vi meddelar alltid i Pohjalainens och Vasabladets dagslistor torsdagen före lördagens tävling.        

             - Det är tillåtet att använda sparkstötting eller skidor.                                     

             - Deltagaravgiften är 2 €. Ungdomen behöver ej betala nogon avgift.

             - Till invägningen får man hämta högst 20 st ABBORRAR som ej är snöiga, fiskarna vägs i korgar utan påse.

             - Vi förordar att alla använder isdubbar.

             - On någon ännu lämnar och fiska efter tävlingen, bör han meddela om detta till arrangören.

- Mobiltelefonen får vara påslagen.     

- Alla får använda ackuborr och göra ett hål i gången för eget bruk.                                                                                           

             Ligatävlingen :Alla mot alla .                                                                                                                                      

             - I deltävingen hålls                                  13.01.2018           Tropiclandia.                                                                                                                

11.       Pilk Kings PILKKUNGTÄVLING.                                                                                                    

             - Poängen räknas från PK - Pilkmästerskaket, Björkö Pilken och från en Liga Pilktävling.

             - De fem bästa belönas våren 2018.

 

                                                                                                                                   

12.       Pilk Kings, UNDER  TÄVLINGSSÄSONGEN  2018  FÅNGADE STÖRSTA ABBORRE  tävling

             - Tävlingarna är 4 st: Ligatävlingarna 1 st., PK - Pilkmästerskap, Stor - Abborre Pilken och Björkö Pilken.

             - Den som fått den största tävlingsabborren  belönas  våren 2018.              

13.       Lista över  allmänna tävlingar i närregionen.

             - 01.01.2018               Må.

             - 06.01.2018               Lö.                          Lax-pilktävling i Kristinestad (Salar)

             - 07.01.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling  1.  Edesjärvi. (SeSONKI)

             - 13.01.2018               Lö.                          Pilkligatävlimg. Tropiclandia

             - 14.01.2018               Sö.                          Universitets stranden. C&R (SVK)

             - 20.01.2018               Lö.                          Vasa, Södra stadsfjärden, 5 STORA (VSF)

             - 21.01.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling  2. Kivi ja Levalampi (KUK)

             - 27.01.2018               Lö.                          Stor Abborre Pilken (PK) Vistan,

             - 28.01.2018               Sö..                        

             - 03.02.2018               Lö.                         

             - 04.02.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 3. Blomträsket. Även Salar-Pilk Kings                                                              

             - 10.02.2018               Lö.                          Åminne Pilken (Malax SF)

             - 11.02.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 3.    Väiskin Pilkki, Tottesund (VSF)

             - 17.02.2018               Lö.                          VSF:es Pilkmästerskap, Gerby stranden.

             - 18.02.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 4. Blomträsket (Salar)                                                              

             - 24.02.2018               Lö.                          Kuorasjärvi (ASUK)

             - 25.02.2018               Sö.                          Helmi Pilkki, Kaskö (MB-EK)

             - 03.03.2018               Lö.                          Petalax Pilken, Öjna, (LC-Petalax)

             - 04.03.2018               Sö..                         DM-Laxfiske, Säläsjärvi (LUK)

             - 10.03.2018               Lö.                          Björkö Pilken, Revifjärden.Även PK-Salar

             - 11.03.2018               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 5. Merenkurkun Pilkki, Revifjärden (VUK)

             - 17.03.2018               Lö.                          Storkyro, Kalliojärvi (LC-Isokyrö)

             - 18.03.2018               Sö.                          Merenkurkun Pilkki, Revifjärden (VSF)

             - 24.03.2018               Lö.                          Pilk Kings Pilkmästerskap vid Gerbustranden

             - 25.03.2018               Sö.                          DM-Pilkmästerskapen. Hemlig plats.Meddelas dagen före på ASUKS sidor.

             - 30.03.2018               Fr.                           Lappajärvi, Karvala Mattopilkki (LKV)

             - 31.03.2018               Lö.                          Nurmo, Varpulan allas (Kurjenevan EK)

             - 01.04.2018               Sö.

             - 02.04.2018               Sö.                         

             -07.04.2018                Lö.                          FM-Pilken , Kuusamo

             ÖVRIGA TÄVLINGAR FRAMKOMMER I DISTRIKTETS VERKSAMHETAKALENDER.

14.       Föreningens årsmöte.

             - Hålls onsdagen 07.02.2018 kl. 19.00  vid ABC i Risö.

             - Föreningen bjuder på kaffe med semla. Kom med och beslut om föreningens ärenden. Prisutdelning.       

15.       DM-frågesport var i Seinäjoki 12.10.2017. PK hade 2 st lag .

             Lag : Jarmo Keto, Juha Leino, Timo Stenman fick DM- SILVERMEDALJER.

             Lag: Annu Ala-Honkola, Aleksi Myllyaho ,Mika Korpi kom på fjärde plats..

             Medaljisterna belönas på årsmötet 07.02.2018.

16.      FM- frågesport var i Jyväskylä  11.11.2017.

           Lag : Jarmo Keto, Juha Leino, Timo Stenman vann FM- GULDMEDALJER.

             De belönas på årsmötet 07.02.2018.

18.       Storfiskarna 2017.

- Nu är det dags att anmäla hur stora fiskar ni fått år 2017.

  Anmälan till Mika Korpi : mko@puv.fi senast 31.12.2017.

19.       Din E-mail adress ???

             År 2018 sänder jag all medlemspost på E-Mail.(Om ni har)

 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul                   Sekreterare :   Leif Heikkuri