Pilk Kings ry. rf. Medlemspost 4 / 2018. 18.11.2018

             Kom ihåg att anmäla adressändringar till : Leif Heikkuri  , 040 – 7048501, leif.heikkuri@netikka.fi  

             Meddela mig också om ni  av någon anledning vill avsäga er ert medlemsskap, så jag ej i onödan sänder

             medlemspost.

1.         Verksamhetskalendern  2019.                                                                                                         

- Ni får verksamhetskalendern  i samband med tävlingar eller från KURRE eller Leif.

2.         Pilk Kings har en egen hemsida på Inter Net.

             - Mika Korpi har gjort vår hemsida och han  håller den UP-TO-DATE.

- Adressen till vår hemsida är : www.pilkkings.net

3.         Pilktävlingen Pilk Kings - Salar hålls i två delar.

             - 06.01.2019               Salar                      Pilk Kings              Blomträsket.Även distriktets pilkkungtävling.

             - 09.03.2019               Pilk Kings              Salar                      Björkö Pilken.

             - De 8 bästa från vardera föreningarna räknas med i lagresultatet. Lagen namnges ej på förhand.                 

4.         Stor - Abborre Pilken.

             - Hålls lördagen 26.01.2019  kl. 10.00 - 14.00 . Förflyttningstider 30 min.

             - Tävlingsplats är Vistan.

             - Alla tävlar i samma klass. Varje tävlares fem ABBORRARS helhetsvikt vägs upp. 

             - Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting.Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Vinnaren får ett precentkort vars värde är 50 % av deltagaravgifternas summa.

               Även de 9 följande får priser. Deltagaravgiften är 10 €. Arrangör : Pilk Kings rf.

5.         Pilk Kings Pilkmästerskap.

             - Hålls  sö. 03.02.2019 kl. 10.00 - 14.00 vid Gerby  stranden.

             - Det är tillåtet att använda sparkstötting. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Följ Pohjalainens och Vasabladets dagslistor  torsdagen 31.01.2019. Där meddelar vi om det blir ändringar.

6.         FM – Pilken.

- Hålls lördagen 06.04.2019  i Kemi.

- Är ni på väg bör ni göra en bindande anmäla  till Leif före 04.03.2019

7.         DM-Pilken hålls sö.24.03.2019.

            - Platsen är Jalasjärvi i Kurikka.(KUK)

8.         Pilktävlingen VSF - Pilk Kings .

             - Hålls  sö. 17.03.2019 i samband med Merenkurkun Pilkki på Revifjärden.

            - De 8 bästa från vardera föreningarna räknas med i lagresultatet.  Lagen namnges ej på förhand. Arrangör VSF

9.         Björkö Pilken .

             - Hålls lö. 09.03.2019 kl. 09.30 -14.00. Förflyttningstid i slutet 30 min.

             - Start vid Björköby vägbankarna. ABBORRE är tävlingsfisk.

- Klassern är: Herrar : 10 €, Veteraner ö.60 år : 10 €, Damer : 10 €,Damer ö. 60år: 10 €,  Ungdom u. 16 år : 5€.

             - Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången

             - Mobiltelefonen  får vara päslagen.

             - Eftersom Björkö Pilken är vår penningskälla som vår verksamhet är beroende av, önskar vi att varje aktiv medlem

               skänker elle skaffar åtminstone ett föremål som lämpar sig som pris.                                                                

10.       Pilkligaärenden.                                                                    

             -Till tävlingsplatsen far vi  med egna bilar. Vi samlas på MINIMANIS parkering kl. 9.00.

             - Köldgränsen är - 17 ° C och vindhastigheten 10m/sek. På morgonen kan alla titta på YLE:s text TV sida 404 Valsöarna.

               Exempel 1 : Temperaturen - 17 ° C och vinden 9 m / s. Tävlingen hålls.

               Exempel 2 : Temperaturen - 18 ° C. Tävlingen flyttas.

             - Vi meddelar alltid i Pohjalainens och Vasabladets dagslistor torsdagen före lördagens tävling.        

             - Det är tillåtet att använda sparkstötting.                                                         

             - Deltagaravgiften är 2 €. Ungdomen behöver ej betala nogon avgift.

             - Till invägningen får man hämta högst 20 st ABBORRAR som ej är snöiga, fiskarna vägs i korgar utan påse.

             - Vi förordar att alla använder isdubbar.

             - On någon ännu lämnar och fiska efter tävlingen, bör han meddela om detta till arrangören.

- Mobiltelefonen får vara påslagen.     

- Alla får använda ackuborr och göra ett hål i gången för eget bruk.                                                                                           

             Ligatävlingen :Alla mot alla .                                                                                                                                      

             - I deltävingen hålls                                  27.01.2019           KRONVIK.                                                                                                                  

11.       Pilk Kings PILKKUNGTÄVLING.                                                                                                    

             - Poängen räknas från PK - Pilkmästerskaket, Björkö Pilken och från en Liga Pilktävling.

             - De fem bästa belönas våren 2019.

 

 

                                                                                                                                   

12.       Pilk Kings, UNDER  TÄVLINGSSÄSONGEN  2019  FÅNGADE STÖRSTA ABBORRE  tävling

             - Tävlingarna är 4 st: Ligatävlingarna 1 st., PK - Pilkmästerskap, Stor - Abborre Pilken och Björkö Pilken.

             - Den som fått den största tävlingsabborren  belönas  våren 2019.              

13.       Lista över  allmänna tävlingar i närregionen.

             - 01.01.2019               Ti                            Lappajärvi, Kirkkoranta (LKV).

             - 05.01.2019               Lö.                          Lehtimäki, Vähä-Räyrinki (LeUK)

             - 06.01.2019               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling  1.  Blomträsket (Salar), Även Salar - PK

             - 12.01.2019               Lö.                          Laxpilktävling i Kristinestad (Salar)

             - 13.01.2019               Sö.                          Jurva, Kivi ja Levalampi (KUK)

             - 19.01.2019               Lö.                          Vasa, Södra stadsfjärden, 5 STORA (VSF)

             - 20.01.2019               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling  2. Edesjärvi (SeSONKI)

             - 26.01.2019               Lö.                          Stor Abborre Pilken (PK) Vistan,

             - 27.01.2019               Sö..                         Pilkligatävling vid Kronvik.

             - 02.02.2019               Lö.                          Laihia, Sutikka Laxpilktävling.

             - 03.02.2019               Sö.                          Pilk Kings Pilkmästerskap. Gerby stranden.

             - 08.02.2019               Fr.                           DM i Lake, Lappajärvi, Kirkkoranta (LKV)                                                             

             - 09.02.2019               Lö.                          Åminne Pilken (Malax SF)

             - 10.02.2019               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 3.    Väiskin Pilkki, Tottesund (VSF)

             - 16.02.2019               Lö.                          VSF:es Pilkmästerskap, Gerby stranden.

             - 17.02.2019               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 4. Kuorasjärvi (LUK)                                                            

             - 23.02.2019               Lö.                          Helmi Pilkki, Kaskö (MB-EK)

             - 24.02.2019               Sö.                          Vetämäjärvi (ASUK)

             - 02.03.2019               Lö.                          Petalax Pilken, Öjna, (LC-Petalax)

             - 03.03.2019               Sö..                         DM-Laxfiske, Säläsjärvi (LUK)

             - 09.03.2019               Lö.                          Björkö Pilken, Revifjärden.Även PK-Salar

             - 10.03.2019               Sö.                          Lappajärvi, Nissinranta (LKV)

             - 16.03.2019               Lö.                          Storkyro, Kalliojärvi (LC-Isokyrö)

             - 17.03.2019               Sö.                          Merenkurkun Pilkki, Revifjärden (VSF)

             - 23.03.2019               Lö.                          Varpula Pilkki (Kurjenevan Erä)

             - 24.03.2019               Sö.                          DM-Pilkmästerskap vid Jalasjärvi i Kurikka.(KUK).

             - 30.03.2019               Lö.                          Lappajärvi, Karvala Mattopilkki (LKV)

             - 31.03.2019               Sö.                          Distriktets Pilkkungdeltävling 5. Kauhajärvi (LSK)                                                           

             - 06.04.2019               Lö.                          FM-Pilken , Kuusamo

             ÖVRIGA TÄVLINGAR FRAMKOMMER I DISTRIKTETS VERKSAMHETAKALENDER.

14.       Föreningens årsmöte.

             - Hålls onsdagen 06.02.2019 kl. 19.00  vid ABC i Risö.

             - Föreningen bjuder på kaffe med semla. Kom med och beslut om föreningens ärenden. Prisutdelning.       

15.       DM-frågesport var i Seinäjoki 03.10.2018. PK hade 1 st lag .

             Lag : Jarmo Keto, Juha Leino, Timo Stenman vann DM- GULDMEDALJER.

             De belönas på årsmötet 06.02.2019.

16.      FM- frågesport var i Jyväskylä  17.11.2018.

           Lag : Jarmo Keto, Juha Leino, Timo Stenman fick FM- BRONSMEDALJER.

             De belönas på årsmötet 06.02.2019.

18.       Storfiskarna 2018.

- Nu är det dags att anmäla hur stora fiskar ni fått år 2018.

  Anmälan till Mika Korpi : mko@puv.fi senast 31.12.2018.

19.       Din E-mail adress ???

             År 2019 sänder jag all medlemspost på E-Mail.(Om ni har)

 

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul                   Sekreterare :   Leif Heikkuri