Medlemsinfo 2/2020

1. Skatila Metet:
- Inhiberades pga. Koronan.

2. Ungdoms - Metet:
- Tisdagen 18.08.2020 vid Granön. Start vid inre hamnen kl. 17.30
- Vi metar, bjuder ungdomarna på korv och saft, samt någon sak som hänför sig till fiske.
- Klasserna är : u. 18 år, u. 15 år, u. 12 år, u. 10 år, u. 8 år.

3. Metkung tävlingen :
- Hålls ej för bara 2 tävlingar.

4. DM i pilkfiske från bryggor.
-Tävlingen hålls lördagen 19.09.2020. vid Kaskö. Arrangör MB-EK.
-Föreningen betalar PK:s represetanters deltagaravgift. De som bildar lag betalar själva 5€/lagmedlem.
-Titta märmare i verksamhetskalendern sida 90.

5. Ligametet:
- Inhiberades pga. Koronan.

6. Vasa Metmästerskap hålls tillsammans med VSF. Tävlingen är två delad:
- Inhiberades pga. Koronan

7. Skärgårds Metet:
- Vi samlas vid Svedjehamn i Björköby.
- Söndagen 18.07.2020 kl. 10.00 - 14.00.
- Titta närmare i verksamhetskalendern sida 82.

8. FM i kastfiske och trolling.
- Inhiberades pga. Koronan

9. DM - i mete:
- Tävlingen hålls vid Kyrösjärvi lördagen 08.08.2020 kl. 10.00 14.00
- Föreningen betalar PK:s representanters deltagaravgift.De som bildar lag betalar själva 5€/lagmedlem
- Titta närmare i verksamhetskalendern sida 88.

10. PK - Metmästerskapet:
- Tisdagen 04.08.2020 kl. 18.00 vid Västervik båthamn.
- Föreningen bjuder på en sämla och en läskedrycksflaska.

11. Vasa- Pilken från bryggor, allmän tävling.
- Tävlingen hålls lördagen 01.08.2020 kl. 10-14 vid Sandö bårhamn.
- Titta närmare i verksamhetskalendern sida 89.

12. PK mästerskap i pilkfiske från bryggor.
- Tisdagen 11.08.2020 kl 18.00 vid Storvikens båthamn.

13. FM - Metet 2019:
- Inhiberades pga. Koronan.

14. PK-kastmästerskap efter ABBORRE och GÖS.
- Start vi Sandö lördagen 05.09.2020 kl.10.
-Tävlingsområde är: Fängelse stranden, Fiskestranden, Örn-Statyn, Hovrätts basängen, Sandö,Kuntsi stranden.
- Man får flytta sig ned cykel från plats till plats.

15. 3 delade MET_CUPEN.
I deltävlingen hålls to. 09.07.2020. II deltävlingen hålls to.18.07.2020, III deltävlingen hålls to.13.08.2020.
Vi samlas vi Minimanis parkering kl.17.30 där vi lottar fiskestället.
I varje deltävling får de 3 bästa pris och de 3 bästa sammanlagr får också pris.

16. Adressändringar:
- Meddela adressändringar åt sekreteraren.

17. Föreningens interna STORFISKETÄVLING 2020 Regler:
- Endast Pilk Kings medlemmar kan deltaga i tävlingen
- Endast fiskar som fångats med: pilkfiste, mete, fluga, kastfiske och trolling är godskända.
- Endast fiskar som fångats i Finland är godskända.
- Klasser:Abborre, Jös, Gädda, Havsöring, Havslax, ID och Braxen
På årsmötet 2020 utlottas 3 st presentkort bland alla som lämnat in anmälan om stosfiskar.Presentkorten år 50€, 30€
och 20€ . Man kan lämna in en anmälen /klass / person som deltar i utlottningen, alltså högst 7 st / person
Max 1 presentkort / person.Övriga priser utdelas som tidigare.

Anmäl dina STORFISKAR åt Pekka Korpitie pekka.korpitie@wartsila.com. I anmälan bör framkomma: fiskens vikt, fångstdag, fångstsätt och gärna ett fotografi på fisken.

18. Personen som håller koll på våra hemsidor är Pekka Korpitie.
pekka.korpitie@wartsila.com 050-5632703

19. Nästa Medlems-Info.
Nästa medlems-info kommer först i december.

sekreterare: Leif Heikkuri 15.06.2020