Medlemsinfo 3/2019

1. DM i pilkfiske från bryggor hölls 02.06.2019 vid Sandö i Vasa.
- I klassrn Ungdomar u. 19 år fick Janne Olmari SIVERMEDALJ.
- Han belönas på årsmötet i februari 2020.

2. Öppna FM i spinnfiske och FFFC:s FM-trolling var vid Joroinen 13-14.07.2019.
- Pilk Kings hade 3 båtlag som deltog i spinnfiske. Båtlag Olavi Mäki –Lasse Koski flev 4:de, Båtlag Matts Rosengård – Berndt Rosenlund blev 10:de och båtlag Kjell Antus –Ralf Dahlin blev 12:e. 26 båtlag deltog. I lagtävingen fick PK:s båtlag BRONSMEDALJER.De belönas på årsmötet i februari 2020.
- Pilk Kings hade 2 båtlag i trollingtävlingen. Båtlsg Kjell Antus –Ralf Dahlin blev 7:e och båtlag Matts Rosengård –Berndt Rosenlund blev 13:de. 16 båtlag deltog i trollingtävlingen

3. DM - Metet hölls vid stenbryggorna i Brändö 21.07.2019.
- I Damer vann Päivi Tusa GULDMEDALJ.
- I Ungdomar u. 15 år vann Matias Jäntti GULDMEDALJ.
- I Ungdomar u. 12 år vann Tuomas Jäntti GULDMEDALJ.
- I Ungdomar u. 12 år fick Roni Miilumäki SILVERMEDALJ.
- I Veteraner ö. 60 år fick Kalevi Karvala BRONSMEDALJ.
- Vårt ungdomslag: Tuomas Jäntti, Matias Jäntti och Eveliina Jäntti vann GULDMEDALJER.
- Vårt veteran lag: Kalevi Karvala, Hannu Ala-Honkola, Aleksi Myllyaho, Reijo Kajoranta fick BRONSMEDALJER.
- De belönas på årsmötet i februari 2020.

4. Sommarpilkning var i Pudasjärvi 22.7 – 28.7.2019
- PK hade 2 representanter som deltog: Raimo Valtari kom till semifinalen.

5. FM -Metet 2019 hölls vid Saima kanal 28.07.2019.
- Det var ingen metare som representerade Pilk Kings rf.

6. FM i pilkfiske från bryggor hölls 15.09.2019 i Lahti.
- Det var ingen metare som representerade Pilk Kings rf.

7. Föreningens inbördes METKUNGTÄVLING slutade följande.
1. Myllyaho Aleksi 62p.
2. Antila Markku-Tapio 56p.
3. Iso-Oja Jari 54p.
4. Orava Veikko 49p.
5. Valtari Raimo 39p.
- De belönas på årsmötet i februari 2019.

8. Distriktets METKUNGTÄVLING slutade följande.
- Det var 5 tävlingar av vilka 4 tävlingars poäng räknades.
- I ungdomar u. 15 år fick Eveliina Jäntti BRONSMEDALJ.
- I ungdomar u. 15 år fick Matias Jäntti SILVERMEDALJ.
- I ungdomar u. 12 år vann Tuomas Jäntti GULDMEDALJ.
- I Damer fick Satu Jäntti SILVERMEDALJ.
- I Damer fick Päivi Tusa BRONSMEDALJ.
- De belönas på årsmötet i februari 2020.

Sekr. Leif Heikkuri 12.10.2019