PK-logo

FB-logo

ig-logo

povapi

SVK

Medlemsinfo 4/2019

Kom ihåg att anmäla adressändringar till : Leif Heikkuri, 040 – 7048501
Meddela mig också om ni av någon anledning vill avsäga er ert medlemsskap, så jag ej i onödan sänder medlemspost.

1. Verksamhetskalendern 2020.
- Ni får verksamhetskalendern i samband med tävlingar eller från KURRE eller Leif.

2. Pilk Kings har en egen hemsida på Inter Net.
- Pekka Korpitie håller den UP-TO-DATE.
- Adressen till vår hemsida är: www.pilkkings.net

3. Pilktävlingen Pilk Kings - Salar.
- Salar har ingen allmän pilktävling inkommande vinter. Vi håller paus med tävlingen i ett år.

4. Vistan Pilken .
- Hålls lö. 25.01.2020 kl. 09.30 -14.00. Förflyttningstid i slutet 30 min.
- Start vid Vistans simstrand. ABBORRE är tävlingsfisk.
- Klassern är: Herrar : 10 €, Veteraner ö.60 år : 10 €, Damer : 10 €,Damer ö. 60år: 10 €, Ungdom u. 16 år : 5€.
- Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången
- Mobiltelefonen får vara päslagen.Vi lottar ut bland alla deltagare ett LOWRANGE FISHHUNTER ekolod vars värde är över 200€.
- Eftersom Vistan Pilken är vår penningskälla som vår verksamhet är beroende av, önskar vi att varje aktiv medlem skänker elle skaffar åtminstone ett föremål som lämpar sig som pris.

5. Pilk Kings Pilkmästerskap.
- Hålls lö. 08.02.2020 kl. 10.00 - 14.00 vid Kronvik.
- Det är tillåtet att använda sparkstötting. Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången
- Följ Pohjalainens och Vasabladets dagslistor torsdagen 06.02.2020. Där meddelar vi om det blir ändringar.

6. FM – Pilken.
- Hålls lördagen 28.03.2020 i Kuopio.
- Är ni på väg bör ni göra en bindande anmäla till Leif före 04.03.2020

7. DM-Pilken hålls lö.07.03.2020.
- Platsen är Kaskö.(MB-EK)

8. Björkö Stor - Abborre Pilken.
- Hålls sö. 15.03.2020 kl. 9.30 - 14.00 . Förflyttningstid i slutet 30 min.
- Tävlingsplats är Björköby vägbanks parkering och isen
- Alla tävlar i samma klass. Varje tävlares fem ABBORRARS helhetsvikt vägs upp.
- Det är tillåtet för alla tävlare att använda sparkstötting.Alla får använda ackuisborr och göra 1 hål åt gången
- Vinnaren får ett precentkort vars värde är 50 % av deltagaravgifternas summa.
Även de 9 följande får priser. Deltagaravgiften är 10 €. Arrangör: Pilk Kings.
- Vi lottar ut bland alla deltagare ett LOWRANGE FISHHUNTER ekolod vars värde är över 200€

9. Pilkligaärenden.
-Till tävlingsplatsen far vi med egna bilar. Vi samlas på Tropiclandias parkering kl. 9.00.
- Köldgränsen är - 17 ℃ och vindhastigheten 10m/sek. På morgonen kan alla titta på YLE:s text TV sida 404 Valsöarna.
Exempel 1 : Temperaturen - 17 ℃ och vinden 9 m / s. Tävlingen hålls.
Exempel 2 : Temperaturen - 18 ℃. Tävlingen flyttas.
- Vi meddelar alltid i Pohjalainens och Vasabladets dagslistor torsdagen före lördagens tävling.
- Det är tillåtet att använda sparkstötting.
- Deltagaravgiften är 2 €. Ungdomen behöver ej betala nogon avgift.
- Till invägningen får man hämta högst 20 st ABBORRAR som ej är snöiga, fiskarna vägs i korgar utan påse.
- Vi förordar att alla använder isdubbar.
- On någon ännu lämnar och fiska efter tävlingen, bör han meddela om detta till arrangören.
- Mobiltelefonen får vara påslagen.
- Alla får använda ackuborr och göra ett hål i gången för eget bruk. Ligatävlingen :Alla mot alla.
- I deltävingen hålls sö.02.02.2020 vid Tropiclandia.

10. Pilk Kings PILKKUNGTÄVLING.
- Poängen räknas från PK - Pilkmästerskaket, Björkö Pilken och från en Liga Pilktävling.
- De fem bästa belönas våren 2020.

11. Pilk Kings, UNDER TÄVLINGSSÄSONGEN 2020 FÅNGADE STÖRSTA ABBORRE tävling
- Tävlingarna är 4 st: Ligatävlingarna 1 st., PK - Pilkmästerskap, Björkö Stor - Abborre Pilken och Vistan Pilken.
- Den som fått den största tävlingsabborren belönas våren 2020.

12. Lista över allmänna tävlingar i närregionen.
- 01.01.2020 Ons. Lappajärvi, Kirkkoranta (LKV).
- 04.01.2020 Lö. Distriktets Pilkkungdeltävling 1. Edesjärvi (SeSOnki)
- 05.01.2020 Sö.
- 06.01.2020 Må. Distriktets Pilkkungdeltävling 2.Lehtimäki, Vähä-Räyrinki (LeUK)
- 11.01.2020 Lö. Laxpilktävling i Kristinestad (Salar)
- 12.01.2020 Sö. Distriktets Pilkkungdeltävling 3. Jurva, Kivi ja Levalampi (KUK)
- 18.01.2020 Lö. Vasa, Södra stadsfjärden, 5 STORA (VSF)
- 19.01.2020 Sö. DM-Laxfiske, Säläsjärvi (LUK)
- 25.01.2020 Lö. Vistan - Pilken (PK) Vistan
- 26.01.2020 Sö.
- 01.02.2020 Lö. Distriktets Pilkkungdeltävling 4.Lappajärvi Kivitippu (LKV)
- 02.02.2020 Sö. Pilkliga tävling vid Tropiclandia.
- 07.02.2020 Fr. DM i Lake, Lappajärvi, Kirkkoranta (LKV)
- 08.02.2020 Lö. Pilk Kings pilkmästerskap. Kronvik
- 09.02.2020 Sö. Väiskin Pilkki, Tottesund (VSF)
- 15.02.2020 Lö. Åminne Pilken, Malax.(MSF)
- 16.02.2020 Sö. Distriktets Pilkkungdeltävling 5. Kuorasjärvi (LUK)
- 22.02.2020 Lö. VSF:es pilkmästerskap.
- 23.02.2020 Sö. Helmi Pilkki, Kaskö (MB-EK)
- 29.02.2020 Lö. Petalax Pilken, Öjna, (LC-Petalax)
- 01.03.2020 Sö.. Merenkurkun Pilkki, Universitets stranden (VSF)
- 07.03.2020 Lö. DM Pilen i Kaskö, (MB-EK)
- 08.03.2020 Sö. Edesjärvi (ASUK)
- 14.03.2020 Lö. Storkyro, Kalliojärvi (LC-Isokyrö)
- 15.03.2020 Sö. Björkö Stor-Abborre Pilken, Revifjärden.
- 21.03.2020 Lö. Varpula Pilkki (Kurjenevan Erä)
- 22.03.2020 Sö. Säläsjärvi 2 spön (LUK), Lappajärni Nissinranta (LKV)
- 28.03.2020 Lö. FM-Pilken i Kuopio
- 29.03.2020 Sö. Heimsjö, Terijärv (TUK)
- 04.04.2020 Lö. Lappajärvi Karvala (LKV)
ÖVRIGA TÄVLINGAR FRAMKOMMER I DISTRIKTETS VERKSAMHETAKALENDER.

13. Föreningens årsmöte.
- Hålls onsdagen 05.02.2020 kl. 19.00 vid ABC i Risö.
- Föreningen bjuder på kaffe med semla. Kom med och beslut om föreningens ärenden. Prisutdelning.

14. Storfiskarna 2019.
- Nu är det dags att anmäla hur stora fiskar ni fått år 2019.
Anmälan till Pekka Korpitie : pekka.korpitie@wartsila.com senast 31.12.2018.

15. Din E-mail adress ???
År 2019 sänder jag all medlemspost på E-Mail.(Om ni har)

sekreterare: Leif Heikkuri

Uutta sivuilla:

SUURKALAKILPAILU

- Suurkalakilpailu
- Säännöt
- Ahven
- Hauki
- Meritaimen
- Merilohi
- Lahna
- Säynävä
- Kuha