Pilk Kings TIETOKILPAILU pidettiin 16.09.2014

Metalli 28:an Takomossa Hietasaarenkatu 11.

 

Gunnar Wendell oli laatinut 15   kysymystä + 3 lisäkysymystä. Osanottajia oli   7 kpl.

Kysymykset  olivat  seuraavat:

 

1.                   Mainitse kaksi L-kirjaimella alkavaa kalaa.

a.                   _______________________

b.                   _______________________

 

2.             Kesä-heinäkuun aikana oli Ylen TV-2 kanavalla nuorisojoukkueiden tosi-TV kalastussarja.

a.             Minkäniminen ohjelmasarja  ? __________________

b.             Minkävärinen joukkue vei voiton ?_______________

 

3.                   Mainitse kaksi Suomessa viljeltyä ruokakalalajia paitsi kirjolohi ja siika.

a.                   __________________

b.                   __________________

 

4.                   Miten merkitään pyydykset muilla kuin vesiliikennealueilla ?

a.                   Vähintään ______ sm veden pinnan yläpuolelle ulottuva koho tai

b.                   Vähintään ______ sm veden pinnan yläpuolelle ulottuva salkoon kiinnitetty lippu

        jonka lyhyin sivu on vähintään _______ sm.

 

5a.          Mikä paikallinen alakalalaji rauhoitettiin täysin Suomessa 1.1.2014. ________________ ?

5b.          Mikä isokokoinen kalalaji kuoli sukupuuttoon Suomessa noin 50 vuotta sitten ______________?

 

6.                   Tulevassa kalastuslakiesityksessä

a.                   Tietystä kalastusmuodosta tulee jokamiehenoikeus  ______________________ ?

b.                   Tietty ikäryhmä joutuu kärsijäksi  ____________________________________ ?

 

7.                   Joidenkin kalojen minimimittoja muutettiin tänä vuonna. Mainitse näiden kalojen uudet minimimitat.

                       ( etelään 67 leveysasteesta )

a.                   Meritaimen _____________ sm ?

b.                   Harjus  _________________sm?

 

8.                   Viisivuotias lapsi kuoli Taimaassa tänä vuonna kosketettuaan myrkyllistä maneettia.

a.                   Minkä niminen on tämä maailman myrkyllisin maneetti ?______________

b.                   Minkä niminen on maailman myrkyllisin kala ? ________________

 

9.                   Sorvan lajierikoisuudet:

a.                   Mitä sen ravintoon kuuluu suuressa määrin ? ____________________

b.                   Mikä ero särjen ruumisrakenteeseen ? __________________________________

 

         10 a.       Montako ELY-keskusta on Suomessa ? _______________     

         10 b.       Kuka toimii Pohjanmaan EKY-keskuksen kalatalouspäällikkönä ? _____________________

 

11.                Kaksi nieriäkalajajia on tuotu ulkomailta Suomeen. Mitkä ?

a.                   ________________________

b.                   ________________________´                                      

 

12.                Mainitse kaksi EU:n kiintiöityä kalalajia ( joilla on vosikalasyskiintiöt ) ja kirjoita kalan nimen jälkeen +

        jos kiintiö aiotaan suurentaa tai – jos sitä aiotaan pienentää

         a.             _____________________   ____

         b.             _____________________   ____

 

13.                Listalla ( 30 kalaa ) Suomen ennäkyskalat vastaan  maailman ennätyskalat. Suomella on yksi maaimanennätys.

a.                   Mikä kalalaji ? ______________             b. Mikä on sen ennätyspaino +- 10g tarkkudella ____________

 

 

         14a.        Mistä päivämäärästä lähtien saa vuosittain metsästää halleja (harmaakylkeitä )  ___________

         14b.        Monenko arkipäivän jälkeen on hallin ampumisesta viimeistään tehtävä ilmoitus ? _________

     

15.                 Minkä maakunna maakuntakalat ovat ?

a.              Lohi __________________________

b.              Hauki _________________________

 

16.                (lisäkysymys )

a.               Montako senttimetriä on tuuma ( 2 des ) ?  __________sm.

b.               Montako metriä on kansainvälinen meripeninkulma ?   ____________metriä.

 

         17           (lisäkysymys )

a.              Kuka on vuoden 2014 kalamies ? ________________________

b.              Mikä yhdistys valitsee vuoden kalamiestä ?  ____________________ (saa olla lyhennys)

 

        

18.                (lisäkysymys )

a.               Paljonko maksaa Vapaa-ajan Kalastaja-lehden irtonumero ?_________€

b.               Kuka on lehden päätoimittaja ?  _________________

 

 

 

 

Tulokset kilpailusta. Enimmäispistemäärä oli 30p.

1.  Hannu Ala-Honkola                                 16 p.  + 2p  1 lisäkysymyksestä  =               18p.

2.  Timo Stenman                                           16 p.  + 1p +1p  1 ja 3 lisäkysymuksestä =                           18 p.

3.  Leif Heikkuri                                              16 p.  + 1p 1 lisäkysymyksestä =                 17 p..

4.  Juha Leino                                                  13 p.

5.  Aleksi Myllyaho                                         11 p.  ( 2 pisteisiä 3kpl. )

6.  Matti Torala                                               11 p.  ( 2 pisteisiä 2kpl )                                 .

7.  Kaj Ekström                                                 9 p.                            

 

 

 

17.09.2014.      Leif Heikkuri

                         Leif Heikkuri

 

 

Oikeat vastaukjset on eri sivulla.